HOŞGÖR PASTANELERİ

  • Server Odası yeniden yapılandırılması
  • Wireless sisteminin yeniden yapılandırılması
  • Ağ sistemi yeniden yapılandırılması
  • Bilgisayar Optimizasyonlarının yapılması işlemleri yapılmıştır.


ÖNCESİ

  • HOŞGÖR PASTANELERİ

SONRASI

  • HOŞGÖR PASTANELERİ