Teknosa Outlet Center Mağazası Kabinet Düzenlemesi

  • Server Odası yeniden yapılandırılması
  • Wireless sisteminin yeniden yapılandırılması
  • Ağ sistemi yeniden yapılandırılması
  • Bilgisayar Optimizasyon işlemleri yapılmıştır.
  • Router ve Firewalların yeniden yapılandırılması


ÖNCESİ

  • Teknosa Outlet Center Mağazası Kabinet Düzenlemesi

SONRASI

  • Teknosa Outlet Center Mağazası Kabinet Düzenlemesi