AK SEDEF PLASTİK

  • Server kabininin yeniden yapılandırılması
  • Wireless sisteminin yeniden yapılandırılması
  • Ağ sistemi yeniden yapılandırılması
  • Bilgisayar Optimizasyon işlemleri yapılmıştır.


ÖNCESİ

SONRASI

  • AK SEDEF PLASTİK
  • AK SEDEF PLASTİK