ATOM ISI ENERJİ

  • Server Odası yeniden yapılandırılması
  • Wireless sisteminin yeniden yapılandırılması
  • Ağ sistemi yeniden yapılandırılması
  • Bilgisayar Optimizasyon işlemleri yapılmıştır.


ÖNCESİ

  • ATOM ISI ENERJİ
  • ATOM ISI ENERJİ

SONRASI

  • ATOM ISI ENERJİ
  • ATOM ISI ENERJİ
  • ATOM ISI ENERJİ